Finantsinspektsiooni juhatus kohtus Vilniuses Balti finantsjärelevalve juhtidega

28.09.2022

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ning juhatuse liikmed Andre Nõmm ja Andres Kurgpõld osalesid Leedu keskpanga 100. aastapäevale pühendatud finantsjärelevalveasutuste foorumil Vilniuses, et arutada piirkonna pangandussektori arenguid ja väljakutseid.

Foorumil arutleti keskpanga ja järelevalve töökorralduse ja funktsiooni üle ning kaardistati peamisi arenguid ja väljakutseid Balti pangandussektoris. Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul on sellised foorumid head mõttearendusteks ja edasise koostöö tõhustamiseks. “Balti riikide osalemine euroala pangajärelevalves ja kriisilahenduse asutuse töös nõuab meilt senisest tihedamat koostööd ja võimalusel ühetaolisemaid vaateid, et väikeriikidena oleks meie sõnal Euroopa Liidu dialoogides suurem kaal,” märkis Kessler.  Balti finantsjärelevalvete juhid suhtlevad regulaarselt, sel korral toimus seoses Leedu keskpanga 100-aastaseks saamisega kohtumine Vilniuses kohapeal
 

Veel uudiseid