Finantsinspektsiooni kodulehel avaldatud hoiatusteadete arv kasvas

15.02.2023

Finantsinspektsioon avaldas eelmisel aastal oma veebilehel 1610 hoiatusteadet nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus tegevusloata tegutsevate ettevõtete, peamiselt investeerimisteenuste pakkujate kohta. Mullu oli selliseid teateid ligi viiesaja teate võrra enam kui aasta varem. Neist kaheksa koostati ja avaldati Finantsinspektsiooni algatusel.

Finantsinspektsioon koostas ise hoiatusteated enamasti seoses välismaiste teenusepakkujatega, kel puudus õigus Eestis teenuseid osutada. Kaks hoiatusteadet puudutasid ka seadusliku investeerimisühingu kaubamärgi õigusvastast või sellega analoogse sümboolika või nime kasutamist.

Tegevusloata ettevõtete kohta info levitamisel teevad Euroopa järelevalveasutused koostööd, avaldades hoiatusi ka teiste riikide ettevõtete kohta. Hoiatus- ja selgitustöö kõrval teeb Finantsinspektsioon kuriteoteateid politseile. Seda peamiselt juhul, kui arvatav kelm tegutseb Eestis või kui tal on seos Eestiga. Finantsinspektsioon koostas 2022. aastal tegevusloata investeerimistegevusega seoses ühe kuriteokaebuse.

Lisainfot hoiatusteadete kohta leiab Finantsinspektsiooni tarbijaveebist minuraha.ee.
 

Veel uudiseid