Hoiuseintressid ei tõuse nii kiiresti kui laenuintressid

06.02.2023

Eestis tegutsevad pangad tasusid majapidamistele raha kontol ehk nõudmiseni hoiusel hoidmise eest nii 2022. aasta teises kvartalis kui ka aasta lõpus 0,06% hoiustatud summalt aastas. Eluasemelaenu keskmine intressimäär oli eelmise aasta keskel aga 1,91% ja aasta lõpus juba 3,48%. Seega püsis nõudmiseni hoiuse intressimäär aasta teises pooles muutumatuna, kuigi  eluasemelaenu keskmine intressimäär tõusis samal ajal 1,57 protsendipunkti.  

Pankade laenuintressimäära ja nõudmiseni hoiuse intressimäära vahe on poole aastaga oluliselt kasvanud. Kui eelmise aasta keskel ületas eluasemelaenu keskmine intressimäär nõudmiseni hoiuse intressimäära 1,85 protsendipunkti, siis aasta lõpus juba 3,42 protsendipunkti. 

Ka tähtajalise hoiuse keskmise intressimäära ja laenu intressimäära vahe on oluliselt suurenenud. Tähtajalise hoiuse keskmine intressimäär tõusis eelmise aasta teises pooles küll 0,49 protsendipunkti võrra, ent aasta lõpuks suurenes eluasemelaenu keskmise intressimäära ja tähtajalise hoiuse intressimäära vahe ikkagi 1,16 protsendipunktilt 2,24 protsendipunktini. 

Sarnane on pilt ka äriühingute puhul. Nõudmiseni hoiuse keskmine intressimäär tõusis eelmise aasta viimase kuue kuuga 0,12 ja tähtajalise hoiuse intressimäär 1,04 protsendipunkti. Äriühingutele antud laenude keskmine intressimäär tõusis aga oluliselt rohkem ehk 1,67 protsendipunkti. 

Laenude intressimäärade suurenemise taga on eelkõige kuue kuu Euribori tõus. Kui 2022. aasta juuni lõpus oli see 0,26%, siis aasta lõpus 2,69%. Eestis tegutsevate pankade laenu- ja hoiusesumma suhe oli aasta lõpus aga 89% ehk hoiuseid olid pangad kaasanud laenujäägist suuremas summas.

Veel uudiseid