Indeksfondid on teise pensionisamba kogujate seas aina populaarsemad

07.02.2023

Eelmise aasta lõpus olid osakuomanikud Eestis sõlminud teise pensionisamba fondidega kokku 583 225 lepingut, mida on 6% võrra vähem kui aasta varem. Kõige rohkem lahkusid inimesed aktiivselt juhitud fondidest. Indeksfondidega sõlmitud lepingute arv aga kasvas. 

Aktiivselt juhitud fondide lepingute arv vähenes aastaga ligi 75 000 võrra ning indeksfondide lepingute arv kasvas samal ajal 38 000 võrra. Indeksfondidega sõlmitud lepingud moodustasid aasta lõpus 22% kõikidest teise pensionisamba fondidega sõlmitud lepingutest. Aasta varem oli indeksfondide osakaal kõikidest fondidest 14%. Indeksfonde pakuvad kõik pensionifondivalitsejad. Kokku tegutses Eestis aasta lõpus 26 teise pensionisamba fondi, millest 7 olid indeksfondid.

Pensionikeskuse andmetel soovis 2022. aastal teisest pensionisambast lahkuda ligi 49 000 inimest. Kuigi sooviavalduse alusel lahkujate arv on kolm korda väiksem kui see oli 2021. aastal, ületab see siiski märgatavalt pensionile jäämise tõttu teisest sambast väljujate arvu (8000–9000 inimest aastas). Teise pensionisambaga liitus eelmisel aastal 28 000 inimest. 

Lepingute lõpetamine ja teisest sambast lahkumine mõjutas koos üleüldise finantsturgude langusega ka Eesti teise pensionisamba fondide varade mahtu, mis vähenes aastaga 439 miljoni euro võrra ehk 10%. Aasta lõpuks oli teise pensionisamba fondidel vara kokku 4 miljardit eurot. 

Veel uudiseid