Keskpankade ja finantsjärelevalveasutuste ühiskiri Basel III kokkuleppe kohta

07.09.2021

Euroopa Komisjon avaldab sügisel ettepaneku ajakohastatud kapitali adekvaatsuse reeglite kohta Euroopa Liidus tegutsevatele pankadele. 25 Euroopa keskpanka ja finantsjärelevalveasutust soovivad, et Euroopa Komisjon tagaks, et see ettepanek järgiks Basel III kokkulepet. Teiste seas kirjutas Finantsinspektsioon alla ühiskirjale, millega soovitakse, et sisereitingute meetodit kasutavate pankade riskiga kaalutud varade alampiir ja krediidiriski standardmeetod peaksid olema kooskõlas rahvusvahelise kokkuleppega. 

Veel uudiseid