Kessler kiitis EUROFI seminaril Eesti finantssektori digitaliseerituse taset

27.04.2023

Baltikumi ja Põhjamaade finantssektori tugevuseks on kõrge digitaliseerituse tase, ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler EUROFI seminaril Stockholmis. Kessler osales seminari paneelis, mis keskendus Põhjamaade ja Baltikumi finantssektori hetke- ja tulevikutrendidele ning parimatele praktikatele.  

Kessleri sõnul on finantssektori kõrge digitaliseerituse taseme saavutamiseks vaja ühiskonna valmisolekut tarbida digitaalseid finantstooteid. Suurem digitaliseeritus muudab tema sõnul halduskulude struktuuri ja võib tuua kaasa kokkuhoiu eelkõige personalikuludes. Lisaks võimalustele toob digitaliseeritus endaga kaasa ka riske, näiteks küberriske, mille maandamiseks ei piisa vaid erasektori pingutustest. Edukas küberriskidega võitlemine eeldab Kessleri sõnul head koostööd avaliku ja erasektori erinevate asutuste vahel. 

EUROFI kõrgetasemelisel seminaril toimub Stockholmis 26.–28. aprillil. 

Kava ja osalejad leiab seminari kodulehelt

Veel uudiseid