Kilvar Kessler: finantsjärelevalve töö peab muutuma digitaalsemaks

05.11.2021

Koroonapandeemia on pannud Euroopa pankasid panustama digitaliseerimisse ja seetõttu peaks senisest digitaalsemaks muutuma ka finantsjärelevalveasutuse töö, ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler Euroopa panganduse instituudi (EBI) poliitikakonverentsi kõnes. 

Koroonapandeemia negatiivne mõju pangandusele on olnud väiksem kui kriisi puhkedes kardeti. Tänu pankade headel aegadel kogutud puhvritele, dividendide maksmise piiramisele ja maksemoratooriumi kehtestamisele on pangad kriisis Kessleri sõnul hästi hakkama saanud. Pandeemia lõppedes näeme aga tema arvates kogu Euroopas pangandust, mis on senisest tunduvalt digitaalsem. Selle tõttu peaks ka Euroopa järelevalveasutuste töö muutuma digitaalsemaks. Kasutada tuleks senisest rohkem moodsaid andetöötlustehnoloogiaid ja värvata IT-teadmistega töötajaid. 

Eesti pangandus paistis Kessleri sõnul oma digitaliseerimise tasemega Euroopas silma juba enne koroonapandeemiat. Üle 92% kõigist eraisikute maksetest algatatakse meil e-kanalites ja 87% maksetest liigub hetkega. Pandeemia teise laine ajal läks Eestis kiirelt kaugtööle 70% Eesti pangatöötajatest. See põhjustas tavapärasest rohkem ka küberrünnakuid, mille tõrjumisega said Eesti pangad aga edukalt hakkama. 

Kilvar Kessleri kõne Euroopa panganduse instituudi poliitikakonverentsil “Recovery and Growth in a Post-Pandemic EU” 3. novembril 2021
 

Veel uudiseid