Koroonapandeemia andis kindlustusseltsidele kogemuse ootamatustega kohanemiseks

28.08.2020

Koroonapandeemia puhkedes kasvasid Eestis järsult nii reisikindlustuse kahjud kui ka kindlustusandjatele inimestelt laekunud päringute arv. Elu- ja kahjukindlustusandjad harjusid selliste oludega kiiresti ja võimaliku uue koroonalaine tekkimisel on neil nüüd rohkem kogemusi ootamatustega kohanemiseks, selgus kindlustusandjates läbi viidud Finantsinspektsiooni kontrollist.

Finantsinspektsiooni kontroll viidi läbi juulis küsitluse vormis eesmärgiga uurida koroonapandeemia mõju seltside kahjukäsitlusele ja hüvitamisele. Seltsidele saadetud küsimuste vastustest selgus, et klientidelt pandeemia alguses tulnud päringute laviiniga said kindlustusandjad hakkama ennekõike tööjõudu ümber paigutades. Samas aeglustus kohati kahjudest teavitamine, kuna osa kontoritest oli eriolukorra ajal suletud.

Kahjukäsitluse ja hüvitiste maksmise kiirus sõltub sellest, kui kärmelt seltsid info teistelt asutustelt ja ettevõtetelt kätte saavad. Nii tekkis hüvitiste maksmisel viivitusi just ajal, mil meditsiiniasutused olid üle koormatud ja infovahetus aeglustus. Kuna ka lennufirmad vastasid kindlustusseltside päringutele pandeemia kõrghetkedel tavapärasest aeglasemalt, siis pidi osa reisikindlustuse võtjatest samuti leppima sellega, et vastus kindlustusseltsilt viibis.

Töökoormuse hüppelisest kasvust ja aeglustunud infovahetusest hoolimata ei mõjutanud koroonapandeemia siiski oluliselt kindlustusseltside sõnul nende kahjukäsitluse üldiseid protsesse ega hüvitiste väljamaksmist. 

Veel uudiseid