Luminor Bank AS sai Finantsinspektsioonilt maksimumtrahvi

04.04.2023

Finantsinspektsioon karistas Luminor Bank AS-i (registrikood 11315936) väärteo toimepanemise eest 32 000 euro suuruse rahatrahviga, kuna Luminori kaardiplatvormil esines 2022. aasta 5.novembril tehniline rike. Rikke tulemusel broneeris pank osade klientide maksed topelt ehk ilma klientide korraldusteta. Kokku broneeriti selliselt 7539 makset. 

Luminori kliendid ei saanud 7.-9.novembril topeltbroneeringus olevat summat kasutada. Selliselt käitudes rikkus pank maksete arveldamise nõudeid ning pani toime makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 113 lõike 2 kohaselt väärteo. Juriidilisele isikule saab sellise teo eest teha kuni 32 000 eurot trahvi.

„Pangad kannavad finantssektoris väga olulist rolli. Kui pank kuvab mitu päeva osadele klientidele valet kontojääki ja hoiab selle tõttu mitu päeva ebaõigesti kinni rahalisi vahendeid kogusummas umbes miljoni  euro väärtuses, on tegu väga olulise rikkumisega. See õõnestab lisaks konkreetsele pangale ka kogu finantssüsteemi usaldust. Sedalaadi rikkumised ei ole finantssektoris aktsepteeritavad, sestap on Luminor saanud ka maksimaalses ulatuses trahvi,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Luminor Bank AS võib otsuse vaidlustada seaduses sätestatud korras.
 

Veel uudiseid