Maksemoratooriumi tähtaeg pikenes septembri lõpuni

29.06.2020

Pangad võivad vastavalt  Finantsinspektsiooni 29. juunil 2020 otsusele kuulutada maksemoratooriumi välja ja selle raames võtta vastu klientide taotlusi senise 30.juuni tähtaja asemel septembri lõpuni.

 “Koroonaviiruse leviku tagajärgede tulemusel võib inimestel ja ettevõtetel tekkida raskuseid, mis omakorda mõjutavad finantssektorit. Sellises olukorras on Finantsinspektsiooni ülesanne anda pankadele täpsemad raamid, mis aitavad neil täita ühiskonnas oma funktsiooni majanduse vereringena,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Finantsinspektsioon kehtestas 20. aprillil soovitusliku juhendina maksemoratooriumeid reguleerivad põhimõtted. Seda tehti Euroopa ühistööna valminud suuniste alusel. Juhendi eesmärk on anda pankadele ette raamistik ühiste maksepuhkuse reeglite kehtestamiseks koroonamõjude juhtimisel. Maksemoratoorium peab kehtima sellisel juhul sarnastel tingimustel eelnevalt kindlaks määratud ja piisavalt laiale kliendigrupile. Üldjuhul muuta võib vaid võlgnike maksegraafikut, jättes muud laenutingimused samaks.

 

Veel uudiseid