Nõukogu kinnitas Finantsinspektsiooni aastaaruande

03.04.2023

Finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas 31. märtsi korralisel koosolekul järelevalve 2022. aasta aastaaruande ja otsustas eelarve ülejäägi suunata reservi. Koosolekul nenditi, et Eesti pankadel on tänu Finantsinspektsiooni tööle ja pankade kasumlikule tegutsemisele korralikud rahatagavarad kriisidega hakkama saamiseks. 

“Eesti finantssektor on tugev ja kasumlik. Kuid viimaste kuude sündmused USA ja Šveitsi panganduses näitavad, et valmis tuleb olla ootamatusteks ja ebakindluse süvenemiseks. Eesti pangandus on tänu Finantsinspektsiooni heale tööle ja pankadelt suuremate puhvrite nõudmisele kriisideks hästi valmis. Finantsinspektsiooni eelarve ülejäägi suunamine reservi tõstab oluliselt ka järelevalve võimekust lahendada tulevikus võimalikke kriise,” ütles Finantsinspektsiooni nõukogu esimehest rahandusminister Annely Akkermann.
 
Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul on järelevalvele oluline, et finantssektor oleks stabiilne ning piisavate puhvritega. “Finantsturul võivad riskid olla väga dünaamilised. Finantsinspektsioon jälgib tähelepanelikult turul toimuvat ja vajadusel sekkub. Majanduse vereringele mõjub tervendavalt, kui finantssektor ja järelevalve on võimalikeks ootamatusteks finantsturul valmistunud ning puhvreid kogunud,” lisas Kessler. 
Eelmisel aastal nõudis inspektsioon pankadelt riskidele vastupidavuse suurendamiseks 824 miljoni euro eest täiendavate puhvrite hoidmist. Pärast eelarve ülejäägi suunamist Finantsinspektsiooni reservi on ka inspektsioonil riskide maandamiseks reservis kokku 6,1 miljonit eurot.

Finantsinspektsiooni 2022. aasta eelarve ülejääk oli 524 240,15 eurot. Inspektsiooni nõukogu otsustas selle kanda Finantsinspektsiooni reservi. Finantsinspektsiooni 2022. aasta aastaaruande leiab Finantsinspektsiooni veebilehelt
 

Veel uudiseid