Pankade ühise maksepuhkuse andmise korra lõppedes vähenes oluliselt maksepuhkusel olevate laenude maht

13.11.2020

Oktoobri algusest alates võisid pankade lõikes maksepuhkuste taotlemise tingimused erineda, sest Finantsinspektsiooni aprillikuus kehtestatud pankadele mõeldud maksemoratooriumeid reguleerivad põhimõtted kehtisid septembri lõpuni. Maksemoratooriumi lõppedes vähenes oluliselt ka maksepuhkusel olevate laenude maht. Kui septembri lõpus oli kõikidest Eesti pankade väljastatud laenudest 9,8% maksepuhkusel, siis oktoobris 7,5%. 

Oktoobri lõpuks oli maksepuhkusel laene kokku 2,1 miljardi euro väärtuses ehk 23% vähem kui septembri lõpus. Maksepuhkusel olevaid laenulepinguid oli oktoobris 24 224 ja see on kuu varasemaga võrreldes 20,3% vähem. 

Äriühingute laenudest oli oktoobri lõpus maksepuhkusel 1,5 miljardit eurot ehk 26% vähem kui septembris. Majandusharude kaupa oli kõige suuremas summas maksepuhkusi endiselt kinnisvaraettevõtetel. 

Eluasemelaene oli oktoobri lõpus maksepuhkusel 535 miljoni euro väärtuses, mis on 12% vähem kui septembri lõpus. Maksepuhkusel tarbimislaenude summa langes kuuga 20% ja oli oktoobri lõpus 58 miljonit. 

Finantsinspektsiooni kogutud maksepuhkuse statistika sisaldab kõikide Eesti pankade ja nende filiaalide andmeid. 

Veel uudiseid