Ühendkuningriigis piiriüleselt teenust pakkuvad kindlustuse turustajad vajavad Brexiti üleminekuperioodi lõppedes uusi lubasid

Ühendkuningriigis piiriüleselt tegutsevatel kindlustusandjatel, kindlustusmaakleritel ja kindlustusagentidel ehk kindlustuse turustajatel on olnud septembri lõpust alates taas võimalik taotleda ajutisi lube tegevuse jätkamiseks pärast Brexiti üleminekuperioodi lõppu. Ajutine luba võimaldab Ühendkuningriigis piiriüleselt tegevust jätkata seni, kuni kindlustuse turustaja on taotlenud Ühendkuningriigis loa teenuse osutamiseks.

Kui piiriüleseks tegevuseks loa saanud kindlustuse turustajal pole Ühendkuningriigis kehtivaid lepinguid, siis tuleb Finantsinspektsiooni teavitada piiriülese tegevuse lõpetamisest. Kui ettevõte on ajutise loa taotluse juba esitanud, kuid Ühendkuningriigis ei tegutse, peaks ta taotluse tagasi võtma. Lisainfot ajutiste lubade kohta leiab Ühendkuningriigi finantsjärelevalve veebilehelt.

Ühendkuningriigis piiriüleselt teenuseid osutavad kindlustuse turustajad, kes ajutist luba ei taotle, võivad küll olemasolevad lepingud lõpuni teenindada, kuid uusi lepinguid nad sõlmida ei saa. Lisainfot selle kohta leiab Ühendkuningriigi finantsjärelevalve kodulehelt.

 Ühendkuningriigis pakub piiriüleselt oma teenuseid seitse Eesti kindlustusmaaklerit ja kolm kindlustusandjat. Brexiti üleminekuperiood lõppeb käesoleva aasta 31. detsembril. 

Veel uudiseid