Baltic Tele AB - AS Eesti Telekom

Kooskõlastatud ülevõtmispakkumised

Nimi Baltic Tele AB - AS Eesti Telekom
Kooskõlastamise / erandi tegemise kuupäev 12.01.2005

Pakkuja andmed

Pakkuja nimi Baltic Tele AB
Registrikood 556454-0085
Aadress c/o TeliaSonera AB, Ekonomi, Box 7754, SE-103 96, Stockholm, Rootsi

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Eesti Telekom
Registrikood 10324957
Aadress Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
Telefon

+372 6311212

Faks +372 6311224
E-posti aadress [email protected]