FöreningsSparbanken AB - AS Hansapank

Kooskõlastatud ülevõtmispakkumised

Nimi FöreningsSparbanken AB - AS Hansapank
Kooskõlastamise / erandi tegemise kuupäev 28.02.2005

Pakkuja andmed

Pakkuja nimi FöreningsSparbanken AB
Registrikood 502017-7753
Aadress 105 34 Stockholm
Telefon +46 8 5859 0000
Faks +46 8 7968 092
E-posti aadress [email protected]

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Hansapank
Registrikood 10060701
Aadress Liivalaia 8, Tallinn