AS Admirals Group

Nimi AS Admirals Group
Emissioon Võlakirjade avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 13.12.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Admirals Group
Registrikood 11838516
Aadress Maakri 19/1, 10145 Tallinn
Emitendi veebileht https://admiralmarketsgroup.com/admiral-markets-group-as/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/5307
Prospekti registreerimise kuupäev 13.12.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht Programmi maht 15 000 000 eurot; Esimese seeria (A1) maht 5 000 000 eurot, suurendamise võimalusega kuni 10 000 000 euroni; Teise seeria (A2) maht 5 000 000 eurot, suurendamise võimalusega 10 000 000
Pakutavate väärtpaberite arv Võlakirjaprogrammi raames pakutakse kuni 150 000 000 võlakirja; Seeria A1 raames pakutakse 50 000 võlakirja, suurendamise võimalusega kuni 100 000 võlakirjani;  Seeria A2 raames pakutakse 50 000 võlakirja, suurendamise võimalusega kuni 100 000 võlakirjani
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 100
Pakkumise alguskuupäev

Esimene seeria (A1) 18.01.2021
Teine seeria (A2) 14.05.2021

Pakkumise lõppkuupäev

Seeria A1 28.01.2021
Seeria A2 24.05.2021
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6 ja 14