AS Inbank

Nimi AS Inbank
Emissioon Võlakirjade avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 27.11.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Inbank
Registrikood 12001988
Aadress Niine 11, 10414 Tallinn, Eesti Vabariik
Emitendi veebileht https://inbank.eu/investors/bonds

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/5333
Prospekti registreerimise kuupäev 27.11.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik  
Pakkumise maht Programmi maht on kuni 35 000 000 eurot; Teise seeria maht on 6 000 000 eurot, suurendamise võimalusega kuni 12 000 000 eurot
Pakutavate väärtpaberite arv Programmi raames pakutakse kuni 35 000 võlakirja; Teise seeria raames pakutakse 6 000 võlakirja, suurendamise võimalusega kuni 12 000 võlakirja
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1 000 eurot
Pakkumise alguskuupäev Teine seeria: 29.11.2023
Pakkumise lõppkuupäev Teine seeria: 08.12.2023
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisa 6 ja 14