AS Pro Kapital Grupp

Nimi AS Pro Kapital Grupp
Emissioon aktsiate avalik pakkumine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 22.08.2012

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Pro Kapital Grupp
Registrikood 10278802

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1559
Prospekti registreerimise kuupäev 22.08.2012
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht 75 850 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv kuni 37 000 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 0,2 €
Pakkumise alguskuupäev 27.08.2012

Pakkumise lõppkuupäev

07.09.2012
Prospekti koostamise alus Euroopa Komisjoni määrus 808/2004/EC Lisad I, III, XIX, XXII

*Prospekti eestikeelse kokkuvõtte avalikustamisest kuni 28. augustini 2012. aasta esines prospekti eestikeelse kokkuvõtte osa E.3 (Pakkumise tingimused) teise lõigu esimeses lauses ilmne ebatäpsus. Seetõttu on asendatud lause: ”Jaepakkumine on suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, Lätis, Leedus ja Itaalias, välja arvatud kõik Eesti, Läti või Leedu seaduste kohaselt kutseliste investoritena määratletud isikud.” lausega: ”Jaepakkumine on suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, Lätis ja Leedus, välja arvatud kõik Eesti, Läti või Leedu seaduste kohaselt kutseliste investoritena määratletud isikud.”