Teabepäev investeerimisteenuste osutajatele

12.06.2019
9:45 - 12:00
Eesti Panga seminariruum Sakala tn 2, Tallinn (sissepääs Solarise keskuse poolsest küljest)

Finantsinspektsioon korraldab 12.06.2019 kell 9.45 kuni 12.00 teabepäeva investeerimisteenuste osutajatele, kus käsitleb järgmiseid MiFID II ning PRIIPi määruse rakendamisega seotud teemasid:

  • PRIIPi määruse rakendamine lähtudes Finantsinspektsiooni märgukirjadest;
  • Finantsinspektsiooni poolt 2018. aastal teostatud MiFID II kaugkontroll;
  • aktuaalsed teemad Euroopa suunalt ja Finantsinspektsiooni poolt teostatavas järelevalves.

Soovime teabepäeval saada turuosalistelt vahetult tagasisidet MiFID II ning PRIIPi määruse rakendamise kohta, sealhulgas rakendamise probleemidest, juhul kui neid esineb.

Teabepäeval osalemise soovist palume Finantsinspektsioonile teada anda hiljemalt 07.06.2019, e-posti aadressile info@fi.ee, teemaga „Investeerimisteenuste teabepäev“.

Teabepäev toimub Eesti Panga seminariruumis Sakala tn 2, Tallinn (sissepääs Solarise keskuse poolsest küljest) ja kestab orienteeruvalt kuni 2 tundi. Seminariruumi mahutavust arvestades palume registreerimisel piirduda kuni kahe osalejaga turuosalise kohta.

Arvestades Finantsinspektsiooni sisenemisel kehtivaid kõrgendatud turvameetmeid, palume esitamiseks kaasa võtta isikut tõendav dokument.