Teabepäev investeerimisteenuste osutajatele

12.06.2019
9:45 - 12:00
Eesti Panga seminariruum Sakala tn 2, Tallinn (sissepääs Solarise keskuse poolsest küljest)

Finantsinspektsioon korraldas 12.06.2019 kell 9.45 kuni 12.00 teabepäeva investeerimisteenuste osutajatele, kus käsitleti järgmisi MiFIDII ning PRIIPi määruse rakendamisega seotud teemasid:

  • PRIIPi määruse rakendamine lähtudes Finantsinspektsiooni märgukirjadest
  • Finantsinspektsiooni 2018. aastal teostatud MiFID II kaugkontroll
  • aktuaalsed teemad Euroopa suunalt ja Finantsinspektsiooni teostatavas järelevalves.

Teabepäeva eesmärk on saada turuosalistelt vahetult tagasisidet MiFID II ning PRIIPi määruse rakendamise kohta, sealhulgas rakendamise võimalikest probleemidest.