Eesti ja Taani finantsjärelevalve ei rikkunud Danske panga üle järelevalve tegemisel ELi õigust

17.04.2019

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) järelevalvenõukogu otsustas eile, 16. aprillil toimunud hääletusel, et Eesti ja Taani finantsjärelevalve ei rikkunud aastatel 2007-2014 Danske Banki üle järelevalvet tehes Euroopa Liidu õigust.

Sellega lõppes EBA 18. veebruaril algatatud uurimine Euroopa Liidu õiguse võimaliku rikkumise osas (Breach of Union Law Investigation), millega sooviti anda lõplik hinnang järelevalvete tegevusele Danske pangas enne 2014. aastat.

Finantsinspektsioon sundis juba 2015. aastal pärast põhjalikke kohapealseid kontrolle Danske panka oma riskantsete mitteresidentide äri Eestis sulgema. Mitteresidentide hoiuste osakaal on Eesti panganduses 2014. aasta 19 protsendilt langenud 7,9 protsendini 2018. aasta lõpu andmetel. Rahapesu tõkestamisele kaasaaitamine on Finantsinspektsiooni üks strateegilisi prioriteete 2016. aastast, kuid üks olulisi fookusvaldkondi juba alates 2014. aastast.

Veel uudiseid