FI juhatuse liikmetena jätkavad Siim Tammer, Andre Nõmm ja Andres Kurgpõld

03.10.2022

Finantsinspektsiooni (FI) nõukogu pikendas 30. septembri korralisel koosolekul inspektsiooni juhatuse liikmete Andres Kurgpõllu, Andre Nõmme ja Siim Tammeri volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks. 

Finantsinspektsiooni nõukogu esimees Keit Pentus-Rosimannus tunnustas inspektsiooni juhatuse liikmeid tehtud töö eest ning soovis neile teravat pilku ja kindlat kätt.  „Finantsinspektsioon on hästi juhitud asutus, mis hoiab finantssektorit ka keerulisematel aegadel stabiilsena, lastes sel samal ajal areneda. Juhatuse esimees ja liikmed on oma valdkondade eksperdid ja nõukogul toimib nendega koostöö sujuvalt,” märkis Pentus-Rosimannus.

Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul on juhatus väga hästi kokkumängiv tiim. “Finantsinspektsioonil on eelseisvateks aastateksväga ambitsioonikas strateegia täita. Samuti tuleb valmistuda keerukamateks aegadeks majanduses. Lähiaja peamisteks märksõnadeks finantsjärelevalves on suurenev krediidirisk, üha olulisemaks muutuv küberkerksus ja finantssektori võimekus rakendada rahvusvahelisi finantssanktsioone.”

Siim Tammerist sai Finantsinspektsiooni juhatuse liige 2020. aasta alguses. Tema peamisteks vastutusaladeks on inspektsioonis kohtuvaidlused ja õigusküsimused, sund ning reguleeritud finantsturul tegutsevate ettevõtete ühingujuhtimise järelevalve. Andre Nõmm on olnud Finantsinspektsiooni juhatuse liige alates 2014. aastast.  Tema vastutusvaldkonda kuuluvad rahapesu tõkestamise järelevalve, aruandlus ja innovatsioon  finantssektoris. 
Andres Kurgpõld on Finantsinspektsiooni juhatuse liige olnud alates inspektsiooni loomisest. Tema vastutusvaldkonda kuulub lisaks kapitalijärelevalvelistele küsimustele ka finantssektori infotehnoloogiaga seotud riskide juhtimine.  Finantsinspektsiooni juhatus jätkab neljaliikmelisena. Juhatuse esimehe Kilvar Kessleri volitusi pikendas nõukogu eelmise aasta 24. septembril. 
 

Veel uudiseid