Finantsinspektsioon avaldas uuendatud kujul nõuete rahuldamisjärkude standardiseeritud esitlusviisi

23.02.2023

Finantsinspektsioon muutis 2021. aasta novembris inspektsiooni veebilehel avaldatud maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude standardiseeritud esitlusviisi. Uuendatud kujul võtab maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude standardiseeritud esitlusviis arvesse finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduses sätestatud kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise hierarhiat.

Tabel on mõeldud kasutamiseks omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude (MREL) täitmisega seotud aruannete esitamisel neile, kellele Finantsinspektsioon on MREL nõude seadnud. Järjestus algab tabelis madalaima rahuldamisjärguga nõuetest.

2021. aastal jõustus Euroopa Komisjoni rakendusmäärus, millega kehtestatakse standardid seoses MREL nõude täitmise järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega.

Veel uudiseid