Finantsinspektsioon hoiatab avaliku pakkumise eest

02.12.2021

Finantsinspektsioon hoiatab avalikkust Nu Holdings Ltd. esmase aktsiate avaliku pakkumise eest. Ettevõte pole oma prospekti Finantsinspektsioonis registreerinud ega avaldanud ja ei tohiks seetõttu inspektsioonile teadaoleva info kohaselt Eesti turul aktsiaid pakkuda.

Väärtpaberite avaliku pakkumise kohta peab ettevõte koostama ja avaldama prospekti, kui tema väärtpaberite müügihind kõikide Euroopa Liidu lepinguriikide kohta kokku on suurem kui 2,5 miljonit eurot aastas. Kui pakutavate väärtpaberite maht jääb vahemikku 2,5 -8 miljonit eurot, võib prospekti koostada vastavalt riigisisesele rahandusministri määrusele. Kui pakutavate väärtpaberite maht on aga suurem kui 8 miljonit aastas, tuleb prospekt koostada vastavalt Prospektimäärusele

Nimekirja ettevõtetest, kellele Finantsinspektsioon on andnud tegevusloa või kes võivad Eestis piiriüleselt teenuseid osutada, leiab Finantsinspektsiooni kodulehelt. Samuti on inspektsiooni kodulehel ülevaade Eestis registreeritud prospektidest ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides registreeritud prospektidest, mille alusel võib väärtpabereid Eestis pakkuda.

Hoiatusteade

Veel uudiseid