Finantsinspektsioonis registreeritud prospektid

Väärtpaberituru seaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 (prospektimääruse) järgi tuleb väärtpaberite avaliku pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise jaoks koostada prospekt, mis esitatakse Finantsinspektsioonile registreerimiseks.

Pakutavate väärtpaberite väärtuse põhjal koostatakse prospekt kas prospektimääruse ning Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 ja Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/979 nõuete järgi või riigisisese reeglistiku alusel. Prospektimäärusele vastava ja Finantsinspektsioonis registreeritud prospekti alusel on võimalik väärtpabereid avalikult pakkuda või taotleda nende kauplemisele võtmist reguleeritud turul kogu Euroopa Majanduspiirkonnas, kui sellest on nõuetekohaselt teavitatud.

Kuni uue prospektimääruse jõustumiseni 21. juulil 2019 koostati prospekt kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiivi) ja Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) 809/2004 nõuete järgi või riigisisese reeglistiku alusel.

Prospektile, mille puhul pole vaja järgida prospektimääruse nõudeid, on sätestatud nõuded rahandusministri määrusega. Kuna rahandusministri määrusega kehtestatud nõuded on ettenähtud väiksema mahuliste Eesti siseste pakkumiste jaoks, mida võivad läbi viia ka alustavad ettevõtjad peaksid investorid tutvuma hoolikalt pakutavate väärtpaberite kirjelduse ja emitendi tegevusega sh omandisuhete ja emitendiga seotud isikute tegevusega.

Finantsinspektsioon juhib tähelepanu, et avaliku pakkumise käigus väärtpabereid märkida kavatsevatel isikutel peaksid tutvuma prospektis väärtpaberi või selle emitendi kohta esitatuga ning hindama teavet oma investeerimiseesmärkidest ja riskitaluvusest lähtuvalt. Vajadusel peaksid investorid pöörduma vastavat kutseoskust ja tegevusluba omava isik poole, kellel on õigus investeerimisteenuse osutamiseks, sealhulgas investeerimisnõustamiseks või väärtpaberite investori jaoks sobivuse hindamise läbiviimiseks.

Avaliku pakkumise prospektis esitatud andmete täielikkuse, õigsuse ja täpsuse eest vastutab väärtpaberite emitent või muu isik, kes on prospekti koostamisega seotud või olemasolul pakkuja.

Prospektimääruse alusel koostatud prospektid

Nimi Prospekti registreerimise kuupäev Prospekti lisa registreerimise kuupäev Pakutavate väärtpaberite liik
Liven AS 06.05.2024   Võlakiri
AS Inbank 27.11.2023   Võlakiri
AKTSIASELTS INFORTAR 27.11.2023   lihtaktsia
Bigbank AS 13.11.2023 13.05.2024 Võlakiri
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS 16.10.2023   Võlakiri
AS LHV Group 11.09.2023   Võlakiri
AS Coop Pank 14.11.2022   lihtaktsia
AS Bigbank 05.09.2022 30.01.2023 võlakiri
AS LHV Group 16.05.2022   lihtaktsia
EfTEN United Property Fund 18.04.2022   osak
AS Admirals Group 13.12.2021   võlakiri
AS Inbank 29.11.2021   võlakiri
Hepsor AS 08.11.2021   lihtaktsia
AS Enefit Green 04.10.2021   lihtaktsia
AS LHV Group 13.09.2021   lihtaktsia
Wise plc 06.09.2021   lihtaktsia
AS Tallink Grupp 16.08.2021   lihtaktsia
EfTEN United Property Fund 21.06.2021   osak
EfTEN Real Estate Fund III AS 10.05.2021   lihtaktsia
Coop Pank AS 15.03.2021 21.02.2022 võlakiri
AS Pro Kapital Grupp 18.01.2021   võlakiri
Baltic Horizon Fund 05.10.2020   lihtaktsia
AS LHV Group 07.09.2020   võlakiri
AS PRFoods 09.03.2020 16.03.2020 võlakiri
AS Inbank 02.12.2019   võlakiri
Coop Pank aktsiaselts 11.11.2019   lihtaktsia
AS LHV Group 09.09.2019   lihtaktsia

Prospektidirektiivi alusel koostatud prospektid

Nimi Prospekti registreerimise kuupäev Prospekti lisa registreerimise kuupäev Pakutavate väärtpaberite liik
Baltic Horizon Fund 15.07.2019   Lihtaktsia
AS Baltika 15.07.2019   Lihtaktsia
Baltic Horizon Fund 13.05.2019   Võlakiri
EfTEN Real Estate Fund III AS 13.05.2019   Lihtaktsia
Baltic Horizon Fund 20.12.2018   Võlakiri
AS LHV Group 29.10.2018 20.05.2019 Võlakiri
UPP Olaines OÜ 23.10.2018 13.11.2018 Võlakiri
Batlic Horizon Fund 15.08.2018   Võlakiri
Aktsiaselts Tallinna Sadam 07.05.2018 24.05.2018 Lihtaktsia
Arco Vara AS 18.12.2017   Lihtaktsia
Admiral Markets AS 04.12.2017 18.12.2017 Võlakiri
Baltic Horizon Fund 30.10.2017 27.11.2017 Lihtaktsia
EfTEN Real Estate Fund III AS 23.10.2017   Lihtaktsia
AS Pro Kapital Grupp 18.09.2017 02.10.2017 Lihtaktsia
Baltic Horizon Fund 08.05.2017 22.05.2017, 31.05.2017 Lihtaktsia
EfTEN Real Estate Fund III AS 17.04.2017   Lihtaktsia
Baltic Horizon Fund 07.11.2016 22.11.2016 Lihtaktsia
AS Inbank 05.09.2016   Võlakiri
Baltic Horizon Fund 06.06.2016 20.06.2016 Lihtaktsia
AS LHV Group 13.04.2016   Lihtaktsia
EfTEN Real Estate Fund III AS 28.03.2016   Lihtaktsia
City Service SE 30.10.2015   Lihtaktsia
AS LHV Group 03.10.2015   Võlakiri
EfTEN Real Estate Fund III AS 12.06.2015   Lihtaktsia
Arco Vara AS 25.07.2014   Lihtaktsia
AS Baltika 10.07.2013   Lihtaktsia
AS Pro Kapital Grupp 14.11.2012   Lihtaktsia
AS Pro Kapital Grupp 22.08.2012   Lihtaktsia
Interfoam Holding AS 21.11.2011 pakkumine on emitendi otsusel edasi lükatud Lihtaktsia
AS Baltika 15.07.2011   Lihtaktsia
AS Baltika 01.06.2011   Lihtaktsia
AS Baltika 01.09.2010   Lihtaktsia
AS Premia Foods 22.04.2010   Lihtaktsia
AS Ekspress Grupp 16.04.2010   Lihtaktsia
Balti Investeeringute Grupi Pank AS 24.09.2008   Võlakiri
AS Merko Ehitus 05.08.2008   Lihtaktsia
ABC Grupi AS 26.06.2008   Võlakiri
AS SEB Pank 18.06.2008   Võlakiri
Eastern Europe Real Estate Investment Fund 23.03.2008    
OÜ Manutent (võlakirjade programm) 26.09.2007   Võlakiri
AS Viisnurk 20.09.2007   Lihtaktsia
OÜ Manutent 10.07.2007   Võlakiri
PTA Grupp AS (nimi muutmisel AS Silvano Fashion Group'iks) 03.07.2007   Lihtaktsia
UAB E-Energia 27.06.2007   Võlakiri
Arco Vara AS 01.06.2007   Lihtaktsia
Balti Investeeringute Grupi Pank AS 08.05.2007   Võlakiri
AS Ekspress Grupp 16.03.2007   Lihtaktsia
PTA Grupp AS 07.11.2006   Lihtaktsia
Olympic Entertainment Group AS 29.09.2006   Lihtaktsia
Q Vara OÜ 16.08.2006   Võlakiri
AS Tallink Grupp 10.08.2006   Lihtaktsia
AS Eesti Ehitus 28.04.2006   Lihtaktsia
AS Tallinna Sadam 23.03.2006   Võlakiri
AS Tallink Grupp 20.11.2005   Lihtaktsia

Rahandusministri määruse alusel koostatud prospektid

Nimi Prospekti registreerimise kuupäev Prospekti lisa registreerimise kuupäev Pakutavate väärtpaberite liik
AS Medical Pharmacy Group 24.07.2017 28.08.2017 Lihtaktsia
AS Baltika 10.07.2017   Võlakiri
AS Baltika 03.07.2014   Võlakiri
AS Gemhill 21.12.2011 18.01.2012 Võlakiri
Saarema Golfi AS 14.09.2007   Lihtaktsia
AS Otepää Golf 23.08.2007   Lihtaktsia

Enne prospektidirektiivi ülevõtmist registreeritud prospektid

Nimi Prospekti registreerimise kuupäev Prospekti lisa registreerimise kuupäev Pakutavate väärtpaberite liik
Stockmann Oyj Abp 27.04.2005   Lihtaktsia
AS Golfest - OÜ Gotalf 07.04.2005   Lihtaktsia
AS Eesti Golfikeskus 23.03.2005   Lihtaktsia
AS Eesti Golfikeskus 23.03.2005   Lihtaktsia
Saaremaa Golfi Aktsiaselts 24.09.2004   Lihtaktsia
AS Golfest - OÜ Gotalf 02.06.2004   Lihtaktsia
AS EGCC 05.05.2004   Lihtaktsia
AS Golfest - OÜ Gotalf 14.04.2004   Lihtaktsia
AS EGCC 26.06.2003   Lihtaktsia