Finantsinspektsioon võitis kohtus GFC Good Finance Company AS-i

14.03.2022

Tallinna halduskohus otsustas täna, et Finantsinspektsioonil oli õigus 2019. aasta 27. mail GFC Good Finance Company AS-i tegevusloa kehtetuks tunnistada ja sellest avalikkusele teada anda. Kohus ei nõustunud ka GFC Good Finance Company AS-i (pankrotis), Tiiu Järviste, Andrii Danchaki ja Lada Riisna väitega, nagu oleks inspektsioon tegevusloa tühistamise tõttu korraldatud pressikonverentsil faktivigu esitanud ja sellega ettevõttele ning sellega seotud isikutele kahju tekitatud. Kohus jättis rahuldamata ka Finantsinspektsiooni vastu esitatud kahjunõuded.

„Tegevusloa võtmine on üks lõplikuma iseloomuga järelevalvelisi otsuseid, mida Finantsinspektsioon ei tee kergekäeliselt. Ka käesoleval juhul rikkus GFC oluliselt seaduse nõudeid, eelkõige rahapesu tõkestamise valdkonnas. Kohtu seisukoht, et sellisel kujul GFC otsuse avaldamine ja pressikonverentsi tegemine oli õigustatud, teenib üheselt avalikkuse huve ja tugevdab finantssektori läbipaistvust,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.  

Taust

2019. aasta 27. mail tunnistas Finantsinspektsioon makseasutuse GFC Good Finance Company tegevusloa kehtetuks oluliste seadusrikkumiste tõttu, eelkõige aastaid kestnud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning makse- ja e-raha asutuste nõuete rikkumiste tõttu. Suure avaliku huvi tõttu korraldas Finantsinspektsioon ettevõttelt tegevusloa võtmise järel pressikonverentsi, kus oma otsust põhjendas.

Good Finance Company tegevuses esines enne tegevusloa tühistamist ulatuslikke probleeme seoses rahapesuvastase tegevuse ja tunne-oma-klienti protseduuride rakendamisega. Samuti ei vastanud makseasutuse omavahendite suurus vaatamata Finantsinspektsiooni korduvatele teavitustele pikka aega seaduses sätestatud minimaalsele nõudele. Hoolimata Finantsinspektsiooni korduvale sunniraha kohaldamisele, ei täitnud makseasutus ka finantsjärelevalve ettekirjutust.

Tegevusloa kaotanud makseasutuse GFC Good Finance Company endised juhtivtöötajad Tiiu Järviste, Andrii Danchak ja Lada Riisnaga väitsid, et Finantsinspektsioon esitas pressikonverentsil ebaõigeid faktiväiteid ja nõudsid kohtus inspektsioonilt neile tekitatud kahju eest mittevaralist kahju, mille suuruse jätsid kohtu hinnata ja varalise kahju nõuded küündisid menetluses kokku 13 miljonit euroni. Samuti nõudsid nad Finantsinspektsiooni otsuse tühistamist.

Lisaks vaidlusele Finantsinspektsiooniga on pooleli ka kriminaalasi, kus GFC Good Finance Company endist nõukogu esimeest Tiiu Järvistet, juhatuse liiget Andrii Danchaki ja töötajat Aleksei Dremovit süüdistatakse rahapesus. Kriminaalasja juhib prokuratuur.

Otsuse GFC tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta koos faktilehtedega ja pressikonverentsi salvestuse leiab Finantsinspektsiooni kodulehelt.

Veel uudiseid