Finantsinspektsioon võitis kohtus GFC Good Finance Company AS-i

22.11.2023

Tallinna Ringkonnakohus otsustas täna, et Finantsinspektsioonil oli õigus 2019. aasta 27. mail GFC Good Finance Company AS-i tegevusluba kehtetuks tunnistada ja sellest avalikkusele teada anda. Kohus ei nõustunud ka tänaseks pankrotis oleva GFC Good Finance Company AS-i, Tiiu Järviste, Andrii Danchaki ja Lada Riisna väitega, nagu oleks inspektsioon tegevusloa tühistamise tõttu korraldatud pressikonverentsil faktivigu esitanud ja sellega ettevõttele ning sellega seotud iskitele kahju tekitatud. Kohus jättis rahuldamata ka Finantsinspektsiooni vastu esitatud suured kahjunõuded.

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri hinnangul on tegu olulise kohtuotsusega, mis kinnitab, et finantssektoris ei ole kohta isikutel, kes teadlikult vilistavad seadusnõuetele ja ei järgi rahapesu tõkestamise nõudeid. „GFC organisatsiooniline lahend ja võimekus tegeleda rahapesu tõkestamisega olid sama auklikud kui šveitsi juust. GFC ärimudel oli suunatud peamiselt riskantsete klientide teenindamisele ja see soodustas sedalaadi makstehinguid, mida oleks tulnud vältida. Tagamaks maksesüsteemide stabiilsus ja usaldusväärsus, ei saanud Finantsinspektsioon sellisele ettevõttele makseasutuse tegevusluba alles jätta,“ selgitas Tammer. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuseid ei tee Finantsinspektsioon tema sõnul kergekäeliselt. „Samas ei kõhkle me sekunditki, kui avastame niivõrd süsteemseid puudusi rahapesu tõkestamise valdkonnas,“ lisas Tammer. 
  
Taust

2019. aasta 27. mail tunnistas Finantsinspektsioon makseasutuse GFC Good Finance Company tegevusloa kehtetuks oluliste seadusrikkumiste tõttu, eelkõige aastaid kestnud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning makse- ja e-raha asutuste nõuete rikkumiste tõttu. Suure avaliku huvi tõttu korraldas Finantsinspektsioon ettevõttelt tegevusloa võtmise järel pressikonverentsi, kus oma otsust põhjendas.

Good Finance Company tegevuses esines enne tegevusloa tühistamist ulatuslikke probleeme seoses rahapesuvastase tegevuse ja tunne-oma-klienti protseduuride rakendamisega. Selline olukord soodustas tuntavalt võimalusi, et GFC klientideks said isikud, kes seda kindlasti olema ei oleks pidanud. Samuti ei vastanud makseasutuse omavahendite suurus vaatamata Finantsinspektsiooni korduvatele teavitustele pikka aega seaduses sätestatud minimaalsele nõudele. Hoolimata Finantsinspektsiooni korduvale sunniraha kohaldamisele, ei täitnud makseasutus ka finantsjärelevalve ettekirjutust.

Tegevusloa kaotanud makseasutuse GFC Good Finance Company endised juhtivtöötajad Tiiu Järviste, Andrii Danchak ja Lada Riisnaga väitsid, et Finantsinspektsioon esitas pressikonverentsil ebaõigeid faktiväiteid ja nõudsid kohtus inspektsioonilt neile tekitatud kahju eest mittevaralist kahju, mille suuruse jätsid kohtu hinnata ja varalise kahju nõuded küündisid menetluses kokku 13 miljonit euroni. Samuti nõudsid nad Finantsinspektsiooni otsuse tühistamist. 

Tallinna Halduskohus otsustas eelmise aasta 14. märtsil, et Finantsinspektsioonil oli õigus GFC tegevusloa kehtetuks tunnistada ja sellest otsusest avalikkusele teada anda. GFC esitas apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Finantsinspektsiooni otsuse tühistamiseks ja kahju hüvitamiseks.

Lisaks vaidlusele Finantsinspektsiooniga on pooleli ka kriminaalasi, kus GFC Good Finance Company endist nõukogu esimeest Tiiu Järvistet, juhatuse liiget Andrii Danchaki ja töötajat Aleksei Dremovit süüdistatakse rahapesus. Kriminaalasja juhib prokuratuur.

Otsuse GFC tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta koos faktilehtedega ja pressikonverentsi salvestuse leiab Finantsinspektsiooni kodulehelt.

 

Veel uudiseid