Finantsinspektsiooni töö COVID-19 tingimustes

17.03.2020

Finantsinspektsioon on läbikaalutult ja järk-järgult rakendanud ennetavaid meetmed töötajate haigestumise vältimiseks. Arvestades praegust olustikku, korraldatakse Finantsinspektsiooni igapäevane töö ning asjaajamine ümber.

Finantsinspektsioon annab prioriteetsuse järelevalvetoimingutele, mis on suunatud finantssektori stabiilsuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks COVID-19 viiruse leviku tingimustes. Finantsinspektsiooni igapäevane ametialane suhtlus finantsjärelevalve subjektide ja ametiasutustega toimub telefoni või e-posti vahendusel. Haldusaktide, kutsete, teadete või muude dokumentide kätte toimetamine toimub elektrooniliselt vastavalt haldusmenetluse seadusele.

Finantsinspektsioon jätkab pooleliolevaid järelevalvemenetlusi asjaomastes seadustes ettenähtud korras, kuid hindab erilise tähelepanelikkusega iga toimingu vajalikkust. Tegevusloa menetluse või muu menetluse alustamiseks vajalik kirjalik avaldus ning teised vastavates seadustes nimetatud dokumendid ja andmed tuleb esitada Finantsinspektsioonile e-kanalite kaudu.

Finantsinspektsioon teeb kõik endast oleneva tõrgete vältimiseks ja lahendamiseks järelevalvetegevuses, kuid kujunenud olukorras ei saa neid välistada, sealhulgas võib kaugtöö vormis töötamisel tekkida viivitusi päringutele vastamisel ning menetluste läbiviimisel.

Finantsinpektsiooni kontaktid:
+372 668 0500
info@fi.ee

Kontakt ajakirjanikele:
press@fi.ee

Veel uudiseid